Βιβλιογραφία-Αναφορές

Για να κατασκευάσουμε αυτή την ιστοσελίδα χρησιμοποιήσαμε ορισμένα στοιχεία και κάποιες φωτογραφίες από τις ιστοσελίδες:

Google Earth www.google.gr/intl/el/earth/
Wikipedia http://el.wikipedia.org/
Spetses.gr www.spetses.gr
Spetses wordpress spetses.wordpress.com
Spetses Marathon spetsesmarathon.com/
Spetses Classic Yacht Race classicyachtrace.com/

Επίσης ορισμένα στοιχεία από το βιβλίο "Ανεξερεύνητες Σπέτσες" του Πέτρου Χαριτάτου, τηλ. εκδ. 210-3640723